Swim-Bike-Run

Doc Stewart

 

2005_08_Chris_015_jpg_jpg

Snakin’ the Sand 

2005_08_Chris_014_JPG_jpg

Snakin’ the Spokes

 

2005_08_Chris_013_JPG_jpg

Snakin’ the Wheel

 

2005_08_Chris_012_jpg_jpg

Snakin’ the Cranks

 

Ironman Swim sm

Ironman Swim

Ironman Bike sm

Ironman Bike

Ironman Run sm

Ironman Run

Ironman Finish sm

Ironman Finish
2002_09_Chris_001_jpg_jpg
finish all_jpg_jpg